rugi opiekun – mgr Irena Szumińska (tłumacz – rusycysta pochodzący z Petersburga, nauczyciel Gimnazjum im. Błogosławionej Juty w Głuchowie) Dzień pierwszy naszego pobytu w Mołdawii poświęcony był integracji grupy polskiej i mołdawskiej. Dzięki spędzonemu wspólnie pierwszemu wieczorowi, mogliśmy przekonać się, jak wygląda obecnie życie codzienne polskiej mniejszości na terenie Mołdawii, podejrzeć problemy , z którymi nasi partnerzy muszą się borykać. Zadziwiła nas silna więź wspólnotowa, ujawniona podczas zajęć edukacyjnych zrealizowanych w polskim muzeum we wsi Styrcza, noszącej nieoficjalną nazwę „Małej Warszawy”. Podczas tychże zajęć miałą miejsce wymiana informacji na temat regionu Glodeni oraz informacji na temat województwa kujawsko - pomorskiego. Grupa gospodarzy zaprezentowała historię Styrczy i polskich osadników, natomiast grupa polska - zaprezentowała projekcję multimedialną nt. historii i atrakcji naszego województwa. Nasi gospodarze okazali się być potomkami polskich osadników przybyłych tu z okolic Kamieńca Podolskiego i Chocimia. Pomimo wielu represji w czasach sowieckich, zdołali oni zachować własną tożsamość i kultywują polskie tradycje. W drugim dniu naszego pobytu odwiedziliśmy jedne z największych na świecie piwnic win – Cricowa, które obecnie są symbolem i dumą Mołdawian. Wspomniane piwnice zostały założone na bazie istniejących podziemnych korytarzy wykutych w zboczu doliny rzeki Ichiel. Jeden z pionierów mołdawskiego przemysłu winnego- Petru Ungureanu odkrył tu w 1952 r. idealne warunki do produkcji wina musującego. W tym też miejscu udało nam się również zwiedzić pokój, w którym w 2002 swoje urodziny świętował… W. Putin. Drugim punktem programu był Kiszyniów. Tu zwiedziliśmy doskonałe i niezwykle bogate Muzeum Narodowe Archeologii i Historii Mołdawii. Wspólnie odwiedziliśmy najistotniejsze zabytki stolicy: pomnik Stefana Wielkiego, pomnik Lenina, Katedrę Prawosławną wraz z dzwonnicą oraz Łuk Triumfalny, który został wybudowany w 1840 r. dla uczczenia zwycięstw Armii Rosyjskiej nad Turkami w 1812 r. Na prośbę gen. Woroncowa – car Mikołaj I podarował zdobyczne działa na odlanie dzwonów kiszyniowskiej katedry. Jeden z dzwonów okazał się zbyt wielki, żeby zmieścić się w Katedralnej dzwonnicy, dlatego właśnie postanowiono postawić łuk, pod którym można było dzwon zawiesić. Wspomniana dzwonnica w 1962 r. została wysadzona przez komunistów w powietrze. Wkrótce potem katedrę zamieniono na salę wystawienniczą. Jej sakralną funkcję przywrócono dopiero w 1996 r. Trzeci dzień poświęcony był wycieczce do najsłynniejszej cerkwi – Saharnej. Udało nam się dotrzeć do rzeki Dniestr, nieopodal znajdował się kanion Horpyny znany z powieści „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza. W malowniczych skałach zwiedziliśmy XIX wieczny klasztor , a także pustelnię wykutą w skalnej ścianie powstałej jeszcze w XV w. Poznaliśmy obrzędowość i żywą wiarę prawosławną, poprzez modlitwę w tzw. „twierdzach duchowych” Mołdawian. Kolejny dzień wspólnej wędrówki poświęcony był zwiedzaniu kompleksu archeologiczno – krajobrazowego zwanego „Starym Orgiejowem”. Meandrująca dolina rzeki Raut, stworzyła zapierające widoki. Swoje ślady pozostawiły tu plemiona Daków, Hunów, Awarów i Gotów. Wykute monastyry i eremnie funkcjonowały tu już od XI wieku. Tuż za kompleksem znajdowały się pozostałości średniowiecznej twierdzy i fortyfikacji, kamiennego miasta. Ostatni dzień pobytu poświęcony był tajemniczym pozostałościom historycznym, zwanymi „Krainą Stu Wzgórz” , które wciąż jeszcze czekają na badania archeologiczne. Nieopodal udało nam się zwiedzić jaskinię, należącą do systemu Criva - trzeciej co do wielkości jaskini gipsowej na świecie , rozciągającej się na długości 89 km. (Sama Criva nie została zagospodarowana turystycznie). Piknik połączony z koncertem nad rozlewiskami Prutu okazał się najlepszą okazją do podsumowania naszego pobytu w Besarabii. Podróż powrotną – trwającą niespełna 3 dni ( długość wynikała ze skomplikowanych przepraw celnych) urozmaiciło zwiedzanie Rumunii – na naszej trasie powrotnej znajdował się Maramuresz z „wesołym cmentarzyskiem” oraz Bukowina z polską twierdzą w Suczawie.

 

www.visitkujawsko-pomorskie.pl
www.kujawsko-pomorskie.pl
Urzędy, które wsparły projekt "Wspólne korzenie"
1) Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
2) Urząd Marszałkowski w Toruniu
3) Starostwo Powiatowe w Toruniu
4) Urząd Gminy w Chełmży
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 194
Gimnazjum w Głuchowie